Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de voettekst

Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

Toegang tot en gebruik van de website “www.spoticar.nl” (hierna: “de Website”) zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden en aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

De uitgever ervan behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden en alle onderdelen, producten en diensten die op de website te vinden zijn onaangekondigd te wijzigen en te updaten. Het geheel van deze wijzigingen geldt voor de gebruikers, die onderhavige algemene voorwaarden bij iedere gelegenheid dat zij inloggen dienen te raadplegen.

 

2. PUBLICATIE

De Website is ontwikkeld en wordt gepubliceerd door Stellantis Nederland B.V., (hierna: “Stellantis”) handelend onder de naam Spoticar en SPOTiCAR, (hierna “Spoticar”) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 30068414.  Gevestigd te Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

 

3. INFORMATIE OVER DE VOERTUIGEN, DIENSTEN EN FINANCIERING

3.1 Presentatie van de voertuigen

De Website presenteert informatie en verkoopaanbiedingen voor occasions die uitsluitend worden verkocht via de dealernetwerken van de volgende merken van Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth en Jeep.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een of meerdere voertuigen te zoeken door gebruik te maken van verschillende zoekcriteria.

Als gevolg van de zoekactie van de gebruiker verschijnt er een lijst van voor de verkoop beschikbare voertuigen.

Indien geen enkel voertuig exact aan de zoekopdracht van de gebruiker voldoet worden de voorradige voertuigen getoond die het meest voldoen aan zijn zoekcriteria.

De gebruiker kan vervolgens een voertuig uitkiezen en er de gedetailleerde informatie van raadplegen, met name:

 • een foto van het voertuig (behoudens uitzonderingen);
 • de technische kenmerken van het voertuig, de kilometerstand (wel respectievelijk niet gegarandeerd), de herkomst en de apparatuur waar het eventueel mee is uitgerust;
 • de door het verkooppunt gevraagde verkoopprijs

De informatie en afbeeldingen op de website, met name de op de website getoonde modellen en/of versies en de apparatuur, kenmerken en prijzen ervan, worden ingevoerd door de verkooppunten op het moment van het online gaan of updaten van de verschillende webpagina's. Spoticar is niet aansprakelijk voor een verkeerde invoer van gegevens door een verkooppunt.

 

3.2 Presentatie van de producten en diensten
De producten en diensten die op deze Website worden getoond kunnen worden aangeboden door de deelnemende leden van de netwerken van Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep en Abarth.
De leden van het commerciële netwerk Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep en Abarth staan tot de beschikking van de gebruiker voor het beantwoorden van alle vragen over de producten en diensten die op de Website getoond worden.
We wijzen de gebruiker erop dat de leden van het commerciële netwerk Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep en Abarth onafhankelijke handelaren zijn, die de vrijheid hebben om hun eigen tarieven te bepalen en al dan niet deel te nemen aan de door Spoticar voorgestelde acties, en die als enige verantwoordelijk zijn voor de informatie die ze op de Website geven.


3.3 Financiering
De internetpagina's en -sites die betrekking hebben op de financiering worden uitgegeven en gepubliceerd door:

 • PSA Finance staat onder de statutaire naam PSA Financial Services Nederland B.V. ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, onder nummer 64256766, met een geplaatst kapitaal van 2.000 Euro. PSA Finance is gevestigd aan de Lemelerbergweg 12, 1101 AJ te Amsterdam, telefoon 088-2012600. PSA Financial Services Nederland B.V. is een financiële dienstverlener zoals beschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en beschikt over een vergunning, met registratienummer 12007744, om consumptief krediet en aanvullende producten aan consumenten aan te bieden, dan wel te bemiddelen. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op naleving van de Wft (AFM, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, bezoekadres: Vijzelgracht 50 1017 HS Amsterdam).

Alle financieringsaanbiedingen en simulaties die op de websites gedaan worden zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door PSA Finance.

De aanbiedingen en de prijslijsten kunnen aan voorwaarden onderhevig zijn en hangen altijd af van de goedkeuring van het dossier door PSA Finance. Daarom hebben de stukken op de Website geen contractuele waarde en staat de inschrijving van de gebruiker erop niet gelijk aan een financieringsaanbod.

Slechts nadat de gebruiker een eraan voorafgaand financieringsaanbod heeft geaccepteerd door het zetten van zijn handtekening en de gevraagde bewijsstukken voor zijn identiteit en vermogenssituatie heeft overgedragen aan het lid van het netwerk Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep en Abarth waarmee hij in contact staat, kan PSA Finance al dan niet instemmen met zijn verzoek.

PSA Finance kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden indien de aanbiedingen die op de website worden gedaan veranderen.

 

of door;

 

 • Opel Finance N.V. gevestigd te Rotterdam (KvK nr. 33235784, AFM registernr. 12015032)

Alle financieringsaanbiedingen en simulaties die op de websites gedaan worden zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door Opel Finance N.V.

De aanbiedingen en de prijslijsten kunnen aan voorwaarden onderhevig zijn en hangen altijd af van de goedkeuring van het dossier door Opel Finance N.V. Daarom hebben de stukken op de website geen contractuele waarde en staat de inschrijving van de gebruiker erop niet gelijk aan een financieringsaanbod.

Slechts nadat de gebruiker een eraan voorafgaand financieringsaanbod heeft geaccepteerd door het zetten van zijn handtekening en de gevraagde bewijsstukken voor zijn identiteit en vermogenssituatie heeft overgedragen aan het lid van het netwerk Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep en Abarth waarmee hij in contact staat, kan Opel Finance N.V. al dan niet instemmen met zijn verzoek.

Opel Finance N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden indien de aanbiedingen die op de website worden gedaan veranderen.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Spoticar informeert de gebruikers van de Website dat vele onderdelen ervan beschermd worden door:

 • het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties, digitale audio- of video-opnames, enz.;
 • en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van  tekeningen en modellen: dit kunnen met name de modellen en voertuigen zijn die op de Website staan; beschermd worden door het merkenrecht. De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van Spoticar en Stellantis, haar filialen of derden die toestemming hebben gegeven deze onderdelen te gebruiken.
  Dientengevolge is
  ieder(e) reproductie, weergave, gebruik, toepassing, wijziging, opneming, vertaling of commercialisering, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze, in welke vorm en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal enz.) verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stellantis, Spoticar of van de onderneming die eigenaar is van genoemde elementen, onder voorbehoud van wettelijke uitzonderingen. Deze handelingen, die een schending van auteursrechten en/of het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, zijn onrechtmatig, en worden in sommige gevallen als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met boetes of gevangenisstraf in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De merken en logo’s van software, weergegeven op deze Website zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven die ze beheren en ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van deze ondernemingen. Deze merken omvatten, maar zijn niet noodzakelijke beperkt tot, alle software die niet specifiek vernoemd is in onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze software wordt beschermd door het auteursrecht en vooronderstelt de sluiting van een licentieovereenkomst. Het gebruik ervan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van hun eigenaar is verboden op straffe van het uitmaken van een misdrijf van auteursrechtelijke namaak.

 

5. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De gebruiker kan de Website raadplegen zonder daarbij zijn identiteit of andere hem betreffende persoonsgegevens bekend te maken.
De bescherming van uw persoonsgegevens heeft onze prioriteit.
Voor meer informatie willen we u graag doorverwijzen naar onze privacyverklaring.

 

6. COOKIES

Een cookie is een kleine tekst die door de website naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en die wordt opgeslagen op zijn computer. De cookie dient ertoe gegevens vast te leggen over het browsegedrag op de website. Daarnaast kan er gepersonaliseerde informatie gegeven worden omdat de server de gebruiker kan identificeren.
De gebruiker heeft de mogelijkheid deze optie van zijn browser te deactiveren. Dit doet hij door zijn computer op de juiste wijze, afhankelijk van de Internetbrowser die hij gebruikt, te configureren. Hij kan hiertoe de gebruiksinstructies van zijn software of besturingssysteem opvolgen.

Voor meer informatie over onze cookieverklaring kunt u de cookieverklaring raadplegen op deze website.

 

7. HYPERLINKS

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website is voorafgaande en schriftelijke toestemming van Spoticar vereist.

In elk geval is Spoticar in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of de producten of diensten die op websites worden aangeboden waarmee de Website door een hyperlink of door elk ander type link verbonden is.

 

8. VEILIGHEID

De gebruiker verbindt zich ertoe wanneer hij gebruikt maakt van de Website geen enkele handeling uit te voeren die zou kunnen leiden tot virussen, uitvallen van computersystemen, bedrijfsstoringen of tot iedere andere opdracht die de werking zou kunnen aantasten van de Website, of van iedere server of dienst die toegankelijk is via de Website. De gebruiker verbindt zich er met name toe binnen de ruimte van de Website slechts betrouwbare en onschadelijke informatie, gegevens, documenten en bestanden ter beschikking te stellen, die de werking van de Website, of van iedere server of dienst die toegankelijk is via de Website, niet aantasten.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de Website, of van iedere server of dienst die toegankelijk is via de Website:

 • dienen de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving en de rechten van derden gerespecteerd te worden;
 • mag er geen schade worden toegebracht aan het imago van Spoticar en/of Groupe PSA, in welke hoedanigheid en in welke vorm dan ook. De gebruiker vrijwaart Spoticar en/of Groupe PSA met name van iedere actie van derden die in verband staat met de door de gebruiker in de ruimte van de website beschikbaar gestelde informatie, met name van acties die voortkomen uit het schaden van persoonlijkheidsrechten, van een intellectueel eigendomsrecht, van de openbare orde, van de goede zeden, van het recht op privacy (beeldrecht enz.) of van de geldende nationale en/of internationale strafbepalingen.
  Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe Spoticar en/of Groupe PSA schadeloos te stellen voor alle kosten, lasten en uitgaven die hieruit zouden voortkomen, hierbij inbegrepen de honoraria en redelijke vergoedingen van de raadsmannen van Spoticar en/of Groupe PSA.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID
De gebruiker is als enige en volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. Spoticar, Stellantis en haar filialen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals met name materiële schade, verlies van data of software of financiële schade die voortkomt uit het gebruik van de Website of de websites die ermee verbonden.
Spoticar wijst de gebruiker op het feit dat sommige op de Website getoonde producten of diensten in bepaalde landen onderworpen kunnen zijn aan bijzondere regelgeving, of zelfs beperkingen en/of verboden.


10. TOEGANG EN INLOGGEN
De website is toegankelijk via het internet, na authenticatie van de gebruiker. Wij herinneren u eraan dat het internet een open en informeel netwerk is, gevormd door de onderlinge verbinding van computernetwerken, op een internationaal niveau. Het internet wordt door geen enkele centrale instelling beheerd en ieder gedeelte van dit netwerk behoort toe aan een onafhankelijke publieke of private partij. De werking ervan berust dus op de samenwerking tussen de exploitanten van de verschillende netwerken, zonder dat er tussen de exploitanten een verplichting is om te leveren of om een bepaalde kwaliteit te leveren. Netwerken kunnen een verschillende overdrachtscapaciteit hebben en een eigen gebruiksbeleid. Niemand kan de goede werking van het internet in zijn geheel garanderen. Daarom accepteert Spoticar geen enkele aansprakelijkheid en biedt zij geen garantie wanneer er sprake is van een slechte werking van het internet (vertraging in de overdracht of ieder ander disfunctioneren).
Spoticar kan op ieder moment de toegang van de gebruiker tot de Website opschorten, tijdelijk of niet, in geval van:

 • schending door de gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden, onverminderd alle andere rechten en acties ten gunste van Spoticar en/of Stellantis;
 • technische problemen die in verband staan met de infrastructuur die is ingesteld voor het online gaan en het de werking van de Website;
 • onderhoud van de Website

 

11. TOEPASSELIJK RECHT
De Website en de huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van huidige Algemene Voorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd, tenzij anders voorgeschreven door dwingende wettelijke bepalingen.

 

Cookies accepteren