Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de voettekst

Privacyverklaring

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

 

 

Het doel van deze privacyverklaring is om u in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te informeren over de wijze waarop Peugeot Nederland N.V., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze website.

A. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. verwerkt en welke juridische grond ligt eraan ten grondslag?

Wij verzamelen informatie voor de volgende doeleinden:

Rechtvaardigingsgrond voor de verwerking van deze informatie:

Beheren en optimaliseren van de klantrelatie

Het gerechtvaardigd belang van Peugeot Nederland N.V. bij het garanderen van klanttevredenheid en bij het hebben van een klantvolgsysteem. U kunt beslissen om alle advertentiecookies te blokkeren door op de knop ‘configureren’ te klikken. U kunt ook uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de link voor cookie consent te klikken onderaan de pagina.

Realiseren van opiniepeilingen, enquêtes of statistieken voor een betere evaluatie van onze producten en anticipatie op de behoeften van de klant

Het gerechtvaardigd belang van Peugeot Nederland N.V. bij evaluatie van de productkwaliteit, bij anticipatie op behoeften en tevredenheid van de klant en bij de daaruit volgende ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. U kunt beslissen om alle advertentiecookies te blokkeren door op de knop ‘configureren’ te klikken. U kunt ook uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de link voor cookie consent te klikken onderaan de pagina.

Analyseren en optimaliseren van de website

Het gerechtvaardigd belang van Peugeot Nederland N.V. bij het verbeteren van diensten en dienstverlening van hogere kwaliteit, met verbeterde functionaliteiten. U kunt beslissen om alle advertentiecookies te blokkeren door op de knop ‘configureren’ te klikken. U kunt ook uw voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door op de link voor cookie consent te klikken onderaan de pagina.

Toesturen van informatie over onze promotie-aanbiedingen, actualiteiten en evenementen (newsletter, uitnodigingen, vragenlijsten, enquêtes en andere publicaties)

Uw voorafgaande toestemming, welke, indien dit wettelijk vereist is, verkregen wordt wanneer u het daartoe bestemde hokje aankruist als u uw persoonsgegevens doorgeeft aan Peugeot Nederland N.V.

Peugeot Nederland N.V. kan verplicht zijn iedere vorm van informatie over de gebruiker openbaar te maken om aan iedere vorm van geldende wet- en regelgeving te voldoen, of om gehoor te geven aan ieder gerechtelijk of bestuurlijk bevel.

 B. Wie zijn de ontvangers?

Afhankelijk van het doel van de verwerking zullen persoonsgegevens door Peugeot Nederland N.V. worden gedeeld met een beperkt aantal ontvangers:

Naam van de ontvanger

Doel van het delen van de informatie

Iedere onderneming van Groupe PSA; elk bedrijf dat deel uitmaakt van deze groep

Ter bevordering van het onderzoek naar en de analyse en ontwikkeling van producten van PSA Groupe en om de herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van Groupe PSA

FCA ITALY, Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turijn, Italie

Ten behoeve van het verwerken van aanvragen met betrekking tot voertuigen die worden aangeboden door dealers uit het Fiat, Jeep, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional en Lancia netwerk.

Iedere externe dienstverlener en/of elke bedrijf dat tot dezelfde groep behoort als  Peugeot Nederland N.V., handelend  voor PSA Groupe, voor het leveren van door u gevraagde diensten, voor de doeleneinden die hierboven genoemd zijn

Voor marketingcampagnes, om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en commerciële aanbiedingen te doen die aangepast zijn aan de behoeften van de klant

Iedere commerciële partner van Peugeot Nederland N.V., handelend  voor PSA Groupe , die gebonden is aan een vertrouwelijkheidsplicht

Voor ieder gebruik van geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden en met uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen

Het verkoopnetwerk van Groupe PSA

Met uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen

C. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan voorkomen dat Peugeot Nederland N.V. persoonsgegevens voor de hierin genoemde doeleinden doorgeeft aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit landen zijn die geen passend beschermingsniveau bieden zullen aanvullende waarborgen worden geïmplementeerd in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

D. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens, die door Peugeot Nederland N.V. worden verzameld kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

·         Gegevens die opgeslagen zijn met voor een bepaald doel worden zo lang als nodig bewaard voor het doel van de verwerking van de persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 1 hierboven (voor de duur van de met u gesloten overeenkomst, conform de wettelijke vereiste duur, zolang wij een commerciële relatie met u hebben)

·         Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn die van toepassing is op het onderwerp van het geschil om eventueel gebruikt te kunnen worden in geval van een geschil of bezwaar

·         Vervolgens worden de gegevens  geanonimiseerd of verwijderd

E. Hoe gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar uw computer worden gestuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze internetwebsites u herkennen als u ze bezoekt.
Wanneer u een van onze internetsites bezoekt of onze applicaties of andere digitale middelen gebruikt kunnen wij, mits u daarmee instemt, cookies, tracking-pixels en andere technologie gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

·         IP-adres, inloginformatie, type browser, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

·         Informatie over uw bezoek, daarbij inbegrepen over de internetsites die u voor en na onze internetsite hebt bezocht en de producten die u heeft geraadpleegd;

·         Bezoekduur van de pagina's van onze website en informatie over de interactie tussen de pagina's

Voor meer informatie over onze cookieverklaring kunt u de rubriek Cookieverklaring raadplegen op deze website.

F. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u in bepaalde gevallen het recht op kennisneming, het recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegeven voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden (absoluut) of vanwege gerechtvaardigde belangen (afhankelijk van uw persoonlijke situatie).

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

 

Peugeot Nederland N.V.

Postbus 10313

1301 AH ALMERE

 

of via internet op het volgende adres: https://peugeot-nl-nl.custhelp.com           

of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 800-7384368      


U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de competente gegevensbeschermingsautoriteit. Ter informatie vindt u hier de contactgegevens van enkele gegevensbeschermingsautoriteiten:

 

Voor Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

Een online klachtenformulier is beschikbaar via de volgende link of klik hier: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

 

 

Cookies accepteren