Overslaan en naar de inhoud gaan Ga naar de voettekst

DS CERTIFIED Algemene Voorwaarden

MULTIMEDIA

De commerciële website DS CERTIFIED (de website) is zo gebouwd dat deze optimaal functioneert met Mozilla Firefox 3.0 of hoger en Chrome. De optimale schermconfiguratie is 1280 x 1024 pixels.

De website is geschikt voor de volgende internetbrowsers en plug-ins:

  • Mozilla Firefox 3.0
  • Internet Explorer 7 of hoger
  • Safari 3.2
  • Chrome

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De website van DS Certified is bedoeld om internetgebruikers persoonlijk te informeren. De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan zijn onderworpen aan de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen “Algemene gebruiksvoorwaarden”) en aan de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

Door de DS Certified website te bezoeken stemt de internetgebruiker volledig en zonder voorbehoud in met alle bepalingen uit de Algemene gebruiksvoorwaarden.

De website wordt gepubliceerd door AUTOMOBILES CITROËN, hierna te noemen de “Fabrikant”, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres: 7, rue Henri Sainte-Claire Deville, CS 60125, 92563 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrijk, RCS Nanterre 642 050 199.

Publicatiemanager: Dhr. Denis Thirouard
Sitemanagers: Dhr. Erwan Jean

Hosting:
PSA - Peugeot - Citroën
Bâtiment PZ 03
42, rue Jean-Pierre Timbaud
78 307 Poissy Cedex
Frankrijk

1. Intellectuele eigendomsrechten

De Fabrikant informeert de gebruikers van deze Website dat vele onderdelen van deze Website:

a) beschermd worden door het auteursrecht: dit geldt met name voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties enz.;

b) en/of beschermd worden door de wetgeving op het gebied van tekeningen en modellen: met name de modellen van auto's die op de Website worden getoond;

c) beschermd worden door het merkenrecht: dit betreft met name de merknaam "DS Automobiles", het DS-logo, de slogan "Spirit of Avant-Garde", het woordmerk "PSA" en de namen van de automodellen die op de Website worden getoond. De op deze wijze beschermde onderdelen zijn het eigendom van (filialen van) de Fabrikant of van derden die de Uitgever van de Website toestemming hebben gegeven om deze onderdelen te gebruiken.
 

Dientengevolge is ieder(e) reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, opneming, vertaling of verkoop, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal enz.) van de merknaam "DS Automobiles", het DS-logo, de slogan "Spirit of Avant-Garde", het woordmerk "PSA" en/of de namen van de automodellen die op de Website worden getoond, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fabrikant, onder voorbehoud van wettelijke uitzonderingen. Tegen auteursrechtinbreuk en de inbreuk op andere intellectuele-eigendomsrechten kan worden opgetreden.
De merken en logo's van de software die op deze Website worden getoond, zijn intellectuele eigendom van de bedrijven die deze merken en logo's gebruiken en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van genoemde bedrijven. Onder deze merken vallen onder andere de merken van software die niet bij name genoemd worden in deze Algemene Voorwaarden.

Deze software wordt auteursrechtelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt met een gebruikersovereenkomst. Het gebruik zonder schriftelijke toestemming vooraf van de eigenaar is verboden. Een overtreding van dit verbod wordt gezien als een schending van auteursrechten.

2. Informatie met betrekking tot de producten en diensten

De informatie en afbeeldingen op de pagina's van deze Website zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals bekend op het moment van het online brengen van de Website of op het moment van de updates van de verschillende pagina's van de Website.
De uitrusting van de op de Website getoonde auto's is afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel.

De Fabrikant kan in het kader van de permanente productverbetering op elk gewenst moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en de kleuren van de auto's wijzigen. De huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk de kleuren waarheidsgetrouw weer te geven.

De modellen en/of uitvoeringen, alsmede de uitrusting, opties en accessoires die op deze Website worden getoond, komen overeen met de modellen die in Frankrijk worden geleverd. Ze kunnen per land verschillen of in bepaalde landen van de wereld niet leverbaar zijn. In ieder geval heeft de informatie op deze Website een algemeen karakter en kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Bovendien zijn alle vermelde prijzen de adviesprijzen die voor Nederland gelden waaraan voor de Fabrikant, de filialen en het commerciële netwerk geen verplichtingen zijn verbonden.

Wij maken u erop attent dat u uitsluitend door een koopovereenkomst of een reserveringsformulier bij het verkopende bedrijf te ondertekenen een auto kunt kopen of reserveren.
 

De gebruiker wordt erop gewezen dat de Fabrikant weliswaar als host fungeert voor de pagina’s waarop de voorraad van de verkooppunten wordt gepresenteerd, maar dat de Fabrikant niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze pagina’s. Elk verkooppunt is namelijk aansprakelijk voor de inhoud en het up-to-date houden van de pagina’s waarop de voorraad van het verkooppunt wordt gepresenteerd, en met name voor de presentatie van de auto’s en de vermelde prijzen en beschikbaarheidsgegevens.

Wij herinneren u eraan dat de leden van het commerciële netwerk van de Fabrikant onafhankelijke bedrijven zijn die het vrij staat eigen tarieven te bepalen en niet verplicht zijn om deel te nemen aan door de Fabrikant georganiseerde acties. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij voor deze Website aanleveren.

3. Persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid te raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van DS Certfied.

4. Cookies

De gebruiker wordt erop gewezen dat de Website gebruikmaakt van cookies.

Een cookie is een computerbestand in tekstformaat dat door een webserver op de pc van een internetgebruiker wordt opgeslagen tijdens het bekijken van een website. De gebruiker wordt erop gewezen dat de Website gebruikmaakt van cookies om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en hem gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden doordat de server van de Website hem kan identificeren. De Website gebruikt deze cookies alleen om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website en om te voorkomen dat dezelfde informatie meerdere keren aan een gebruiker wordt verstrekt. Dze cookies bevatten in geen geval persoonlijk informatie.
De gebruiker kan het versturen van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn internetbrowser te wijzigen.

Alle informatie over cookies http://www.dsautomobiles.nl/cookies.html

5. Hyperlinks

Voor het plaatsen van een hyperlink naar de website DS CERTIFIED dient voorafgaand schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij de Fabrikant.

In ieder geval kan de Fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de producten of diensten van de websites waar de website DS CERTIFIED via hyperlinks of andere links zonder toestemming van de Fabrikant mee verbonden zou kunnen zijn.

6. Toepasselijk recht

De website en deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht, met uitsluiting van regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze Algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Frans opgesteld.

7. Beheer van wachtwoorden

De Fabrikant stelt verschillende ruimtes op de Website aan de gebruiker ter beschikking waarmee de gebruiker toegang kan krijgen tot diensten. Om toegang tot deze ruimtes te verkrijgen, dient de gebruiker zijn e-mailadres, voor- en achternaam en postcode in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord blijft strikt persoonlijk en de gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid ervan. In dit opzicht is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan de Fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde ruimtes en/of het wachtwoord.

De gebruiker dient de Fabrikant op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van zijn wachtwoord of zijn persoonlijke ruimte en dient na elk bezoek aan de Website uit te loggen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

De website wordt volledig onder verantwoordelijkheid van de internetgebruiker bezocht. De Fabrikant, de filialen en de leden van het netwerk kunnen, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals met name schade aan hardware, verlies van data of programma's of financiële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze Website of websites waarmee deze in verbinding staat.


De internetgebruiker wordt er ook op gewezen dat de op de Website gegeven inlichtingen slechts ter informatie dienen en dat de Fabrikant van de Website hiervoor niet aansprakelijk is.
De Fabrikant wijst de internetgebruiker erop dat bepaalde producten of diensten die op de website worden getoond in sommige landen voorwerp kunnen zijn van bijzondere regelgeving en zelfs van beperkingen en verboden.

De internetgebruiker moet zich er dus van verzekeren dat de regelgeving in het land waar hij zich bevindt het bekijken van de website toestaat.

9. Actualisering

De Fabrikant behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving vooraf, deze Algemene voorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op deze Website getoond worden, te wijzigen en aan te passen.

Deze wijzigingen gelden voor alle internetgebruikers. De internetgebruikers dienen bij iedere toegang tot de Website de Algemene voorwaarden te raadplegen.

10. Informatie met betrekking tot financieringsaanbiedingen

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door PSA Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Financial Services Nederland B.V.

PSA Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze website vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en financiering met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten.

Cookies accepteren